Kuantum noktaları her yüzeyi güneş paneline dönüştürüyor

Fosil yakıtların tükenecek olması bilim insanlarını farklı enerji kaynaklarını araştırmaya itiyor. Üzerinde en fazla durulan enerji kaynaklarından biri de güneş ışığı. Büyük ve pahalı panellere ihtiyaç duyulduğu için günümüzde pek etkin kullanılamayan güneş enerjisi kuantum noktaları sayesinde geleceğin temel enerji kaynağı olabilir.

Güneş ışınlarının taşıdıkları enerjiden faydalanmak için büyük ve pahalı güneş panelleri gerekiyor. Ayrıca, bu paneller büyük ve hantal oldukları için sabit duruyorlar ve güneşi gün boyu göremiyorlar. Panelleri döndüren sistemler mevcut, ama bu sistemler de maliyetleri yüzünden pek tercih edilmiyor. Kuantum noktaları yeni bir teknoloji değil. Önceden de bilinen bu teknolojinin eksikliği verimsiz olmasıydı. Güneş ışığının taşıdığı enerjinin sadece çok küçük bir kısmını enerjiye dönüştürebildikleri için kuantum noktaları endüstride pek kullanılmıyordu. Kanada’daki Toronto Üniversitesi’nin bilim insanları pek fazla ilgilenilmeyen kuantum noktaları teknolojisini geleceğin güneş enerjisi toplama sistemine dönüştürecek bir keşfe imza atmışlar. Mevcut kuantum noktası sistemleri güneş ışınlarının dalga boyunun sadece bir kısmını algılayabiliyor. Kanadalı bilim insanları nano teknoloji kullanarak birkaç kuantum noktasını üst üste bindirmeyi başarmışlar. Böylece güneş ışığının dalga boyunun daha büyük bir kısmından faydalanılabiliyor ve verimlilik artıyor. Şimdilik sadece iki katman üst üste bindirilebilmiş, ancak zaman içinde bu sayı artacak. Eğer dört katmandan oluşan bir kuantum noktası sistemi geliştirilebilirse verimlilik %10 seviyesine ulaşacak. Kuantum noktaları fazla yer kaplamadıkları ve şekil açısından esnek oldukları için neredeyse tüm cisimlerin üzeri güneş enerjisini toplayan boyalarla kaplanabilecek. Böylece dış ortamda çalışan her cihaz kendi enerji ihtiyacının tamamını veya bir kısmını kendisi karşılayabilecek.

Yorumlar

yorum yapıldı.